[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Integritetspolicy (GDPR)

Bildio (198810100399)  hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

  1. Uppgifter registreras i Bildio (198810100399) databas lagras på en säker server. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att först fråga dig.
  2. Genom att godkänna samtycker du till Bildio (198810100399) lagring och hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter lagras i syfte att vi ska kunna kontakta dig.
  3. När du godkänner tillåter du Bildio (198810100399) att använda personuppgifterna för att kontakta dig telefon och e-post.
  4. Bildio(198810100399) sparar personuppgifter 2 år efter kundkontakt.
  5. Bildio(198810100399) delar inte era personuppgifter med tredje part.
  6. Om du har frågar kring hur vi hanterar era personuppgifter eller om du vill att vi ska radera era personuppgifter kan du kontakta oss på gdpr@bildio.se

Kontaktuppgifter

Bildio

Orgnr: 198810100399

Telefon: +46 704394949

Adress: Vulcanusgatan 9

113 21 Stockholm[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]